Pictures,photos, screenshots

včelí úly

WirelessBee znázornění

WirelessBee vizualizační program

WirelessBee teplotní čidlo

teplotní čidla

instalace čidel do úlu

použití WirelessBee počítačgraf teplot v úle a vně

bezdratové teplotní čidlo

program WirelessBee zobrazení teplot

© 2010-2024 , Bc. Josef Jebavý