WirelessBee - měření teploty včelstva

V dnešní době se rozmáhá automatizace a moderní technologie se prosazují do všech oborů včetně každodenního života. A bylo by neprozřetelné něco z toho nevyužít i v oboru včelařství. A právě zde popisovaný projekt využívá tyto nové technologie k sledování včelstev s možností dalšího automatického zpracování a vyhodnocení.

včelí úly

Projekt WirelessBee má za cíl získávat a shromažďovat naměřené hodnoty a data od jednotlivých včelstev a následně je zaznamenat a pak vyhodnotit. Včelař tedy může průběžně sledovat aktuální hodnoty nebo prohlédnout hodnoty za určité období a vytvořit si z nich pak statistiky.

© 2010-2024 , Bc. Josef Jebavý