Popis WirelessBee

V úle se dají měřit tři hlavní veličiny: vlhkost, oxid uhličitý a teplota. Teplota je právě ten jeden z nejdůležitějších měřitelných parametrů včelstva, který popisuje individuální stav daného včelstva. Na základě měření teploty: v hroznu včel, na zavíčkovaném plodu, pod stropem úlu a venkovní teploty lze kontrolovat stav včelstev. Podle teploty se dá poznat nejen síla včelstva, ale dá se i odvodit budoucí vyrojení a tím předejít odnosu již nasbíraného medu a úletu roje Také se dá rychle zjistit problém technického stavu úlu, například když je včelí úl pobořen ať už vandaly lidskými či zvířecími nebo přírodním zásahem. Zároveň se dá měřit teplota venkovní, podle které se dá odvodit venkovní aktivita včelstev a celkově zhodnotit kvalitu stanoviště jak je vhodné pro včely v daném období.

Obrázek názorně ukazuje přenos jednotlivých naměřených údajů pomocí WirelessBee.
WirelessBee znázornění

A právě teplotu, která je nejdůležitější, měříme naším zařízením. Teplota se měří na setiny stupně Celsia za pomoci přesného digitálního čidla. Měřící zařízení se skládá z modulů s teplotním čidlem umístěných v úle a jednoho modulu připojenému k počítači, který přijímá data. Jednotlivé části systému komunikují bezdrátově, tudíž není potřeba žádná kabeláž. Dosah zařízení je ve volném prostranství až 600m. Napájení je realizováno pomocí baterií, které vydrží zařízení napájet i mnoho měsíců. Stav baterií si zařízení samo monitoruje, a případné brzké vybití hlásí. Díky bezdrátovosti lze čidla umístit jednoduše a rychle do včelstva bez složitých uprav úlu. Po celý zbytek roku pak zle sledovat stav teploty bez rušení včelstva. Bez problému pak také lze s úly manipulovat nebo je i přemisťovat.

Na obrázku je měřící zařízení s teplotním čidlem, ke kterému je připojena anténa a napájecí akumulátor. Nejvhodnější umístění celého zařízení je v prostoru víka úlu a zavedení snímače teploty mezi rámečky.
WirelessBee teplotní čidlo

Obslužná aplikace běží na běžném PC, kde je přijímač připojen v USB portu. Program funguje na počítačích s operačním systémem Windows a Linux. Potřeba je pouze Java a ovladač pro USB zařízení, ale obojí je už dneska běžně součástí systému. Tato aplikace průběžně sbírá naměřená data, ukládá je do databáze a aktuální hodnoty zobrazuje. A právě díky databázi je později možno provést export dat a zpracovat naměřené hodnoty například pomocí OpenOffice Calc nebo MS Excel.


Na obrázku je vizualizační program, který zobrazuje okamžité teploty naměřené v jednotlivých úlech.
WirelessBee vizualizační program

Do budoucna uvažujeme o samoobslužném hardwaru, který by obsluhovat přijímač místo PC, a který by byl připojen do domácí sítě, takže by už nebylo potřeba zapínat počítač a informace by se pak dali vyčítat z libovolného zařízení, které by mělo webový prohlížeč a v případě připojení do internetu i např. z práce.

Díky tomuto projektu již není potřeba složitě používat obyčejné teploměry nebo nešikovná domácí teplotní čidla. Není potřeba chodit k úlům a odčítat jednotlivé teploty a ty ručně zapisovat na papír a pak je z něj přepisovat do PC a to vše provádět pro kvalitní výsledek pravidelně a třeba i několikrát denně. Toto vše se dá dělat jednodušeji, tak aby to bylo přístupné každému včelaři. Právě od zjednodušení jsou tu dnešní vymoženosti, takže toto vše za včelaře naměří a zaznamená WirelessBee.

© 2010-2024 , Bc. Josef Jebavý