Použití

Prototypy teplotních čidel pro WirelessBee připravené na instalaci do včelího úlu.
teplotní čidla

Instalace čidla do nitra úlu.
instalace čidel do úlu

Finálním správcování teplotního bezdrátového čidla.
V červené kružnici je teplotní čidlo, které se umisťuje do nitra včelího úlu
V zeleném obdélníku je vlastní zařízení, ke kterému je připojeno kromě čidla ještě anténa a baterie.
bezdratové teplotní čidlo

Program pro sběr, vyhodnocení a uložení dat, funguje i na starých již vyřazených počítačích a klidně mohou být i napůl rozpadlé.
použití WirelessBee počítač

Naměřená data

Data za období 31.10.2010 až 18.11.2010:

Zdrojová data vyexportovaná z programu do formátu CSV:
uvnitr ulu_31.10.2010_18.11.2010.csv
vne ulu_31.10.2010_18.11.2010.csv

Data naimportovaná do tabulového procesoru a jejich další zpracování a vytvoření grafu: Soubory v otevřeném všude použitelném OpenDocument formátu:
uvnitr ulu_31.10.2010_18.11.2010.ods
vne ulu_31.10.2010_18.11.2010.ods
Soubory v uzavřeném formátu MS office:
uvnitr ulu_31.10.2010_18.11.2010.xls
vne ulu_31.10.2010_18.11.2010.xls

Graf teplot za období 31.10.2010 až 18.11.2010 uvnitř včelstva a venku
(pro zvětšení klikněte na obrázek)
graf teplot v úle a vně Z grafu je názorně vidět termoregulační schopnost roje včel vnitřního prostoru úlu. Teplota regulovaná včelstvem uvnitř úlu věrně kopíruje s malým zpožděním venkovní teplotu. Teplota uvnitř úlu vykazuje pomalé změny teploty proti rychlým změnám venkovní teploty, což je zajímavé.

Program WirelessBee

Program WirelessBee zobrazení teplot:
program WirelessBee zobrazení teplot

Program WirelessBee export dat:
program WirelessBee export dat

© 2010-2024 , Bc. Josef Jebavý